Rachunki bankowe

Rolnicy

RACHUNKI ROLNICZE

  • służą do gromadzenia środków pieniężnych ze sprzedaży inwentarza, płodów rolnych i dotacji unijnych, oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością rolniczą,
  • posiadaczem rachunku mogą być Rolnicy indywidualni, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, itp.


Korzyści:

  • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
  • brak opłat za otwarcie,
  • brak prowizji za prowadzenie rachunku,
  • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami,
  • łatwiejszy dostęp do kredytów rolniczych,
  • karta VISA Classic Debetowa, Visa payWave, MasterCard Paypass, karty lokalne,
  • konto internetowe – INTERNET BANKING.

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim