Kredyty

Rolnicy

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania. Kredyt adresowany jest wyłącznie dla osób fizycznych.

 • kredyty obrotowe - na zakup środków do produkcji rolnej,
 • kredyty obrotowe sezonowe - o promocyjnym oprocentowaniu,
 • kredyty nawozowe - na zakup nawozów, pasz i środków ochrony roślin,
 • kredyty inwestycyjne - na zakup urządzeń i maszyn,
 • kredyty inwestycyjne - udzielane w celu finansowania programów pomocowych z UE.

 

KREDYTY OBROTOWE

Kredyt przeznaczony jest na zakup środków do produkcji rolnej.

 • możliwość wykorzystania kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • dogodne spłaty kredytu: spłaty jednorazowe, półroczne, kwartalne lub miesięczne.

KREDYTY NAWOZOWE

Kredyt przeznaczony jest dla rolników na zakup nawozów, pasz i środków ochrony roślin.

 • niskie oprocentowanie,
 • dogodne spłaty kredytu: spłaty jednorazowe, półroczne, kwartalne lub miesięczne.kwota kredytu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego, maksymalna kwota kredytu to 1400,00 PLN na 1 ha użytków rolnych,
 • okres kredytowania: do 12 miesięcy,
 • wymagane jest rozliczenie 80 % kwoty kredytu dowodami zakupu nawozów, pasz lub środków ochrony roślin.

KREDYTY INWESTYCYJNE

Kredyty przeznaczone dla rolników na budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych do produkcji rolnej, na zakup urządzeń i maszyn rolniczych, zakup ziemi, budynków  związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, wyposażenie nowych, rozwój i modernizację już istniejących gospodarstw. Kredyty inwestycyjne mogą być również udzielane w celu finansowania programów pomocowych z Unii Europejskiej.

 • niskie, negocjowane oprocentowanie,
 • możliwość wykorzystania kredytu jednorazowo bądź w transzach,
 • dogodne spłaty kredytu: spłaty jednorazowe, półroczne, kwartalne lub miesięczne.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT OFEROWANYCH PRODUKTÓW DOSTĘPNE SĄ W PLACÓWKACH BANKU

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim