Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrzyńskim objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315). Wysokość gwarancji to równowartość 100 000 euro. Ochronie podlegają imienne depozyty:

BS jest użytkownikiem Systemu Elektronicznej Izby Rozrachunkowej - Eliksir, dzięki temu rozliczenia z innymi bankami, korzystającymi z tego systemu, następują w tym samym dniu roboczym. Gromadzenie środków i przeprowadzanie rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą może odbywać się przy wykorzystaniu następujących form rozliczeń pieniężnych:

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim