O Banku

Władze Banku

Zarząd Banku

Janina Cios

PREZES ZARZĄDU

Marcin Boruta

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Lipka

CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Banku

Zegar Julian

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BS

Bokota Romualda

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY BS

Świstak Jan

SEKRETARZ RADY BS

Sypień Bronisława

CZŁONEK RADY BS

Janik Janina

CZŁONEK RADY BS

Paryś Maria

CZŁONEK RADY BS

Sokołowska Bogumiła

CZŁONEK RADY BS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim