Obsługa operacji zagranicznych

Przelewy zagraniczne


Przekazy dewizowe wysyłane

Zlecając przekaz w obrocie dewizowym należy wypełnić Dyspozycję przekazu w obrocie dewizowym i złożyć ją w Banku.
W dyspozycji przekaz w obrocie dewizowym należy podać następujące dane:

 • dane zleceniodawcy: imię i nazwisko (nazwę zleceniodawcy), adres oraz numer rachunku
 • dane odbiorcy: imię i nazwisko (nazwę odbiorcy), adres oraz numer rachunku
 • dane banku odbiorcy: nazwę, kod SWIFT i adres
 • tytuł prawny przekazu lub rozliczenia
 • adnotacje (zawierające informacje dla beneficjenta np.: nr faktury, rodzaj płatności),
 • określenie, kto pokrywa koszty (BEN lub SHA albo OUR)

OUR - zleceniodawca pokrywa koszty realizacji zlecenia
BEN - beneficjent pokrywa koszty przekazu
SHA - zleceniodawca z beneficjentem dzielą się kosztami, każdy z nich pokrywa   koszty banków krajowych

Płatności realizujemy w walutach

 • PLN - polski złoty
 • USD- dolar amerykański
 • EUR- waluta europejska
 • GBP - funt brytyjski
 • CHF- frank szwajcarski
 • AUD - dolar australijski
 • CAD - dolar kanadyjski
 • DKK - korona duńska
 • SEK - korona szwedzka
 • NOK - korona norweska
 • CZK - korona czeska
 • HUF  - forint węgierski
 • JPY - jen japoński

 

Przy kwotach od równowartości 20 000 zł oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach EUR, USD, GBP.
 

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR,
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
 • koszty „SHA”,
 • tryb realizacji standardowy,
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).Przekazy zagraniczne otrzymane

Jeśli chcesz, by na Twoje konto wpłynęły pieniądze z zagranicy musisz podać osobie realizującej przelew zagraniczny następujące dane:

 • Imię, nazwisko i adres
 • Nazwę banku, tj. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (jest to bank, za pośrednictwem którego realizujemy przekazy zagraniczne)
 • SWIFT/BIC CODE: POLUPLPR
 • 28-znakowy nr rachunku w formacie IBAN, tj. numer NRB Twojego rachunku poprzedzony kodem kraju, czyli PL,
  np. PL 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim