Lokaty

Rolnicy

LOKATY

Lokaty Terminowe w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrzyńskim, to doskonały sposób na pomnożenie oszczędności. Lokaty umożliwiają przechowywanie wolnych środków pieniężnych na okresy:

Lokata
1 - miesięczna
2 - miesięczna
3 - miesięczna
6 - miesięczna
12 - miesięczna
24 - miesięczna
36 - miesięczna

Zapewniamy wysokie oprocentowanie wkładów oraz wysokie bezpieczeństwo lokowanych pieniędzy, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Lokaty przeznaczone są dla osób fizycznych, rolników oraz przedsiębiorców. Do otwarcia lokaty wystarczy dowód tożsamości, podpisanie umowy i dokonanie wpłaty. Wpłaty dokonać można w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

BFG

Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od okresu na jaki zadeklarowano lokatę oraz dotrzymania zadeklarowanego terminu.

Odsetki naliczane są od dnia wpłaty do dnia poprzedzającego wypłatę lub do ostatniego dnia okresu umownego. Odsetki po upływie okresu umownego mogą być, w zależności od dyspozycji Klienta, dopisane do kwoty lokaty lub przekazane na wskazany rachunek.

Wypłata przed zadeklarowanym terminem stanowi naruszenie warunków umowy i powoduje obniżenie odsetek.

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim