Kredyty

Klienci korporacyjni

KREDYTY INWESTYCYJNE

Na finansowanie lub refinansowanie projektów inwestycyjnych, mających na celu utworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku.

 • długi okres kredytowania,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja – ustalana indywidualnie,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału,
 • szeroki wachlarz akceptowalnych zabezpieczeń kredytu,
 • terminy spłaty dostosowane do możliwości płatniczych kredytobiorcy.


KREDYTY OBROTOWE

Na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

 • długi okres kredytowania - do 5 lat,
 • atrakcyjne oprocentowanie – płacone tylko od wykorzystanych środków,
 • wysoka kwota kredytu,
 • szeroki wachlarz akceptowalnych zabezpieczeń kredytu,
 • niska prowizja – ustalana indywidualnie,
 • możliwość elastycznego wydatkowania środków.


KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

To kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku bieżącym. W okresie obowiązywania umowy może być wykorzystywany wielokrotnie. Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt przyznawany jest na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, skutecznie poprawia płynność finansową firmy.

 • okres kredytowania do 12 miesięcy - z możliwością przedłużenia na kolejny okres,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja - ustalana indywidualnie,
 • szeroki wachlarz akceptowalnych zabezpieczeń kredytu,
 • możliwość elastycznego wydatkowania środków – NIE WYMAGAMY udokumentowanie wykorzystania kwoty kredytu,
 • wysokość kredytu uzależniona od obrotów na rachunku bieżącym.


KREDYTY REWOLWINGOWE

Finansowanie bieżących i udokumentowanych zakupów lub płatności.

 • kredyt o charakterze odnawialnym – każda spłata przywraca możliwość ponownego wykorzystania przyznanych środków,
 • wysokość uzależniona od oceny potrzeb kredytobiorcy w zakresie finansowania,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja – ustalana indywidualnie,
 • okres kredytowania - do 1 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres,
 • szeroki wachlarz akceptowalnych zabezpieczeń kredytu,
 • nie pobieramy prowizji od niewykorzystanych środków

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT OFEROWANYCH PRODUKTÓW DOSTĘPNE SĄ W PLACÓWKACH BANKU

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim