Home Banking

Klienci korporacyjni

HOME BANKING

Program Home Banking przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych i umożliwia klientom korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta. Operacja taka jest możliwa wtedy, gdy komputery znajdujące się w banku i w siedzibie klienta spięte są jakimkolwiek rodzajem sieci. Najprostszym rozwiązaniem jest łącze internetowe.


Program daje dostęp do następujących usług bankowych:

  • przelewy, w tym składki  ZUS i przelewy do Urzędów Skarbowych,

  • wyciągi,

  • stany rachunków,

  • tabela kursów walut (jeśli bank prowadzi rachunki walutowe),

  • tabela wyników giełdowych (jeśli bank prowadzi tego typu usługi),

  • informacja tekstowa (poczta między klientem a bankiem, zastrzeżenia czeków, zapotrzebowanie na czeki, zgłoszenie zapotrzebowania na gotówkę itp.),

  • zlecenie polecenia wypłaty za granicę,

  • zakładanie lokat,

  • biuletyn informacyjny (oprocentowania, prowizje, warunki kredytowe itp.).


Do transmisji między klientem a bankiem nie potrzebny jest żaden zewnętrzny program transmisyjny.


BEZPIECZEŃSTWO

Program pracuje zgodnie ze standardami szyfrowania DES i RSA. Szyfrowanie DES stosuje się do szyfrowania danych. Każda paczka danych szyfrowana jest innym, losowym kluczem DES. Szyfrowanie RSA ma zastosowanie do szyfrowania klucza DES dla danej paczki i tworzenia dla niej elektronicznego podpisu.

Home Banking może pracować jednostanowiskowo lub wielostanowiskowo przy wykorzystaniu sieci komputerowej.

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim