O Banku

Informacje o naszej placówce

Rada Nadzorcza Banku

Zegar Julian

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BS

Bokota Romualda

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY BS

Świstak Jan

SEKRETARZ RADY BS

Sypień Bronisława

CZŁONEK RADY BS

Janik Janina

CZŁONEK RADY BS

Paryś Maria

CZŁONEK RADY BS

Sokołowska Bogumiła

CZŁONEK RADY BS

Zarząd Banku

Janina Cios

PREZES ZARZĄDU

Marcin Boruta

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Lipka

CZŁONEK ZARZĄDU

Udziałowcy Banku

Na dzień 31.12.2020 r. BS w Wielopolu Skrzyńskim zrzeszał 1253 członków. Aby stać się udziałowcem Banku wystarczy podpisać deklarację udziałową wpłacić jeden lub więcej udziałów. Wartość jednego udziału wynosi 100 zł. Nasz Bank w dzisiejszej formie organizacyjnej jest spółdzielnią - w której członkostwo ma charakter ogólnodostępny i dobrowolny Członkowie są właścicielami Banku mając równe prawo głosu, jeden członek - jeden głos.

Spółka Oszczędności i pożyczek w Wielopolu Skrzyńskim została założona w 1898 roku. W 1913 roku spółka zrzeszała 202 członków. Od początku przełożonym zarządu był ks. Józef Radonowicz, kasjerem – Aleksander Milan – kierownik szkoły, a przewodniczącym Rady – Wojciech Święton – organista. Kasa ta działała w okresie międzywojennym, jednak na temat jej działalności nie zachowały się żadne dokumenty.

Historia Wielopola sięga XI wieku i czasów króla Bolesława Śmiałego. Przypuszczalnie na Stroszowej Górze powstał we wczesnym średniowieczu gród obronny, a później obok niego rozwinęła się osada. Prawa miejskie wieś otrzymała ok. 1348 r. jako Furstenberg (Książęca Góra)i utraciła po reformie administracyjnej w 1933 r. O awansie do grona miast zadecydowało położenie Wielopola na drodze handlowej z Sandomierza przez Ropczyce, doliną Wielopolki, w kierunku przełęczy karpackich na Węgry.

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim