Karty płatnicze

Klienci indywidualni

KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA

visa


Karta Visa Classic Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrzyńskim. To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do swoich pieniędzy.


Karta umożliwia:

 • stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze,
 • zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA w Polsce i za granicą,
 • bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem,
 • wypłatę gotówki bez prowizji w ponad 4700 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You),
 • dokonywanie transakcji w Internecie,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
 • dokonanie zmiany numeru PIN po zalogowaniu na stronie www.kartosfera.pl.

Karta wydawana jest na 3 lata.


BEZPIECZEŃSTWO

Używając karty Visa Classic Debetowa, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

Utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty, jak również nieuprawniony do niej dostęp należy niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów:

 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828;
 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS pod numerem +48 86 215 50 50,
 • osobiście w placówce sprzedażowej Banku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00,
 • telefonicznie w Banku pod numerem +48 17 221 48 66 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00,
 • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT OFEROWANYCH PRODUKTÓW DOSTĘPNE SĄ W PLACÓWKACH BANKU

BANKOMATY BPS

2024 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim